Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reklamní kampaň náborové akce Týden hokeje na Facebooku
Název práce v češtině: Reklamní kampaň náborové akce Týden hokeje na Facebooku
Název v anglickém jazyce: Advertising campaign of the event Týden hokeje on Facebook
Klíčová slova: Internetový marketing, internetová reklama, marketingová komunikace, sport, hokej, sociální sítě, Facebook
Klíčová slova anglicky: Internet marketing, internet advertising, marketing communications, sports, hockey, social networks, Facebook
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2016
Datum zadání: 20.09.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: Ing. Hana Švábová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK