Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokušení svatého Antonína. Motiv novodobé a moderní tvorby mezi textem a obrazem.
Název práce v češtině: Pokušení svatého Antonína. Motiv novodobé a moderní tvorby mezi textem a obrazem.
Název v anglickém jazyce: The Temptation of Saint Anthony. The Theme of Modern Art between Text and Image.
Klíčová slova: Pokušení, svatý Antonín, ikonografie, symbolismus, Gustave Flaubert, ilustrace
Klíčová slova anglicky: Temptation, Saint Anthony, iconography, symbolism, Gustave Flaubert, illustration
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2016
Datum zadání: 20.01.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2016
Datum a čas obhajoby: 07.04.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.04.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
  doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK