Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Narativní analýza románu Jana Němce: Dějiny světla
Název práce v češtině: Narativní analýza románu Jana Němce: Dějiny světla
Název v anglickém jazyce: Narrative analysis of the novel written by Jan Němec: History of light
Klíčová slova: česká literatura, narativná analýza, Jan Němec
Klíčová slova anglicky: czech literature, narrative analysis, Jan Němec
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2016
Datum zadání: 20.01.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
zásady pro vypracování vycházejí z aktuálně platných pravidel na PdF UK
Seznam odborné literatury
Kubíček, T. - Hrabal. J. - Bílek, P.A.: Naratologie. Strukturální analýza vyprávění, Praha: Dauphin 2013
Kubíček, T. Vypraveč. Kategorie narativní analýzy, Brno: Host 2007
Šinclová S. - Kubíček. T.: Sémantika narativního prostoru, Olomouc: VUP 2015
Doležel, L.: Narativní způsoby v české literatuře, Příbram: Pistorius a Olšanská 2014
K čertu s první osobou / Jiří Feryna. - In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202.-- Roč. 18, 2015, č. 71, 17. 4., s. 64-68
Biografický román - nový trend současné literatury? / Alena Fialová. - In: Tvar. -- ISSN 0862-657X.-- Roč. 26, 2015, č. 11, 14. 5., s. 10-11
Dějiny z bezpečí : životopisný román Jana Němce / Jan Bělíček. - In: A2. -- ISSN 1803-6635.-- Roč. 10, 2014, č. 8, 9. 4., s. 4
Drtikolovo zmrtvýchvstání / Petr A. Bílek. - In: Respekt. -- ISSN 0862-6545.-- Roč. 25, 2014, č. 4, 20. 1., s. 61
další sekundární literatura bude upřesněna v průběhu práce
Předběžná náplň práce
Práce s pomocí kategorií narativní analýzy postihne významovou výstavbu románu a určí recepční účel narativních figur.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work is oriented on an analysis of narrative text of the novel and on the study of (textual based) tools of cognitive and emotional response to the text.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK