Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reteritorializace západoukrajinského pohraničí. Případová studie Lvovské oblasti.
Název práce v češtině: Reteritorializace západoukrajinského pohraničí. Případová studie Lvovské oblasti.
Název v anglickém jazyce: Reterritorialization of the Western Ukraine Borderlands. The Case Study of Lviv Oblast.
Klíčová slova: Ukrajina, Lvovská oblast, hraniční efekt, přeshraniční spolupráce, Evropská sousedská politika (ENP)
Klíčová slova anglicky: Ukraine, border area of Lviv, border impact, cross-border cooperation, European Neighbourhood Policy (ENP)
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2016
Datum zadání: 20.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá západní Ukrajinskou hranicí a jejími vlivy na společnost. Hranice, která dříve vymezovala Sovětský svaz, dnes odděluje Ukrajinu od Evropské Unie. Ukrajinu proto výrazně limituje, ale zároveň i stimuluje. Který z těchto procesů převládá je formulováno jako hlavní výzkumná otázka práce. Analýza různých socio-ekonomických ukazatelů vývoje a míry přeshraniční spolupráce bude vztažena na Lvovskou oblast. Práce bude doplněna informacemi z terénního výzkumu uskutečněného v srpnu 2017, kde studentka prováděla řízené rozhovory s obyvateli žejícími v blízkoti polsko-ukrajinských hraničních přechodů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK