Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nedoslýchavý člověk v procesu edukace
Název práce v češtině: Nedoslýchavý člověk v procesu edukace
Název v anglickém jazyce: Hard of hearing person in process of education
Klíčová slova: Nedoslýchavost, komunikace, integrace, inkluze, vzdělávání, běžná škola, škola pro sluchově postižené, žáci a studenti se sluchovým postižením, podpůrná opatření, postoje při studiu.
Klíčová slova anglicky: Hearing impairment, communication, integration, inclusion, education, common school, school for the hearing impaired, hearing impaired pupils and students, support measures, attitudes during studies.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2016
Datum zadání: 19.01.2016
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Komorná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK