Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DONAČNÍ A POLITICKÁ ČINNOST BURGUNDSKÉ VÉVODKYNĚ ALIX Z VERGY V LETECH 1206-1251 OČIMA JEJÍCH LISTIN
Název práce v češtině: DONAČNÍ A POLITICKÁ ČINNOST BURGUNDSKÉ VÉVODKYNĚ ALIX Z VERGY V LETECH 1206-1251 OČIMA JEJÍCH LISTIN
Název v anglickém jazyce: The Donations and political activities of Alix of Vergy Duchess of Burgundy in the years 1206-1251 through the eyes of her documents
Klíčová slova: Alix z Vergy, vévodkyně burgundská, Burgundsko, Francie, listiny, dopisy
Klíčová slova anglicky: Alix of Vergy, duchess of Burgundy, Burgundy, France, charters, letters
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2016
Datum zadání: 19.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.05.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se snaží zmapovat politickou a donační činnost burgundské vévodkyně Alix z Vergy v letech 1206 až 1251 na základě dochovaných písemných pramenů listinného a korespondenčního charakteru. Autorka se v diplomní práci pokusí o tématickou typologii a analýzu jednotlivých dopisů a následně v nich zkusí reflektovat dobové dění a také hodnoty a priority burgundské vévodkyně. Součástí práce je rovněž komparace analýzy listinného materiálu vévodkyně s korespondencí a listinami královny Eleonory Akvitánské.
Seznam odborné literatury
PRAMENY
* Vaissete – Histoire generale des Ducs de Bourgogne, Dijon, Darentiere, 1885-1905
* Teulet – Layettes du tresor des Chartes, Paris, Henry Plon, 1863
* Planchair – Histoire generale et particuliere de Bourgogne, Dijon, Antoine de Fry, 1739
* Garnier – Chartes de Communes et d´affranchisement en Bourgogne, Dijon, Rabutat, 1867-1877
* Duchesne – Preuves de l´histoire de la maison de Vergy, Paris, Cramoisy, 1625
* Histoire genealogique des ducs de Bourgogne, Paris, Cramoisy, 1628

LITERATURA
* Drška – Nomen Burgundiae, Veduta, České Budějovice, 2011
* Richard - Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du XIe au XIVe siècles, Société Les Belles Lettres, Paris, 1954
* Richard – Histoire de la Bourgogne, Paris, 1957
* Allemand-Gay – Le pouvoir des Comtes de Bourgogne au 13e sciécle, Paris, Belles Lettres, 1988
* The Cambridge medieval history, vol 5, 1198-1300, The Kingdom of Burgundy, Cambridge, Cambridge University Press, 1964
* Evergates – Aristocratic women in medieval France, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999
* Bouchard - Sword, Miter, and Cloister: Nobility and the Church in Burgundy, 980-1198, Cornell University Press, 1988
* Beaulieu – Středověká Francie, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2003
* Koster – For the salvation of my soul: women and wals in medieval and early modern France, St. Andrews , Centre for French History and Culture of the University of St. Andrews, 2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK