Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Legitimita umělých potratů dnes
Název práce v češtině: Legitimita umělých potratů dnes
Název v anglickém jazyce: The Question of Abortion Today
Klíčová slova: aplikovaná etika|potrat|morální status plodu|svoboda volby|ženská práva|práva otců|osoba|sex|tělesná integrita|diskurz
Klíčová slova anglicky: applied ethics|abortion|moral status of fetus|pro-choice|women‘s rights|father rights|person|sex|bodily integrity|discourse
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2016
Datum zadání: 19.01.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.02.2016
Datum a čas obhajoby: 24.01.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Následující filozofická práce se věnuje etickým problémům spojeným s umělými potraty, a to předevšim v kontextu současné české společnosti. Text je postaven na analýze pro i protipotratových argumentů a pokouší se předvést jejich slabé a silné stránky. Práce se naopak vymezuje proti argumentaci vedené na základě předpokladů o morálním či právním statutu plodu nebo předpokladů o nezcizitelných právech. V závěru práce je potratová problematika dána do souvislosti s obtížemi současné etiky. Cílem práce je znovu vyzdvihnout závažnost potratové problematiky a v tomto kontextu položit otázku po dněsním smylu etiky.
Seznam odborné literatury
Rosalind Hursthouse: Beginning lives, New York 1987.
John. T. Noonan, ed.: The Morality of Abortion, London 1970.
Michael Tooley: Abortion and Infanticide, New York 1983.
L. W. Summer: Abortion and Moral Theory, New Jersey 1981.
Ronald Dworkin: Life's Dominion, New York 1993.
Stephen Schwarz: The Moral Question of Abortion, Chicago 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK