Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické aspekty v díle Karla Čapka, zejména v dramatech Bílá nemoc a Matka
Název práce v češtině: Etické aspekty v díle Karla Čapka, zejména v dramatech Bílá nemoc a Matka
Název v anglickém jazyce: Ethical Aspects in the Work of Karel Čapek, esp. in the Dramas Bílá nemoc and Matka
Klíčová slova: Karel Čapek, Matka, Bílá nemoc, apokryfy, povídky, pragmatismus, etika, filosofie
Klíčová slova anglicky: Karel Čapek, The Mother, The White Disease, apocryphas, stories, pragmatism, ethics, philosophy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2016
Datum zadání: 18.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Úvod
2) Život Karla Čapka ve zkratce
3) Dějinný kontext Čapkova díla
4) Ohlas Čapkova díla ve světě
5) Filosofické aspekty Čapkova díla
i) Čapkův pragmatismus
(a) Pragmatismus a etika
6) Etické koncepce v Čapkově díle
i) Čapkovy povídky a jejich morální poslání
ii) Kniha apokryfů a její etický kontext
iii) Etika v Bílé nemoci
iv) Etika v Matce
7) Závěr
Seznam odborné literatury
BRADBROOKOVÁ 2006 -- BRADBROOKOVÁ Bohuslava: Karel Čapek. Praha 2006
BRANŽOVSKÝ 1963 -- BRANŽOVSKÝ Josef: Karel Čapek, světový názor a umění. Praha 1963
BURIÁNEK 1978 -- BURIÁNEK František: Karel Čapek. Praha 1978
ČAPEK 1918 -- ČAPEK Karel: Pragmatismus čili Filosofie praktického života. Praha 1918
ČAPEK 1987 -- ČAPEK Karel: Univerzitní studie. Praha 1987
ČAPEK 2000 -- ČAPEK Karel: Kniha apokryfů. Praha 2000
ČAPEK 2004 -- ČAPEK Karel: Matka. Praha 2004
ČAPEK 2005 -- ČAPEK Karel: Tichý hlas; neznámé i známé texty z roku 1938. Praha 2005
ČAPEK 2008 -- ČAPEK Karel: Bílá nemoc. Praha 2008
ČERMÁK 2007 -- ČERMÁK František: Slovník Karla Čapka. Praha 2007
ČERNÝ 1936 -- ČERNÝ Václav: Karel Čapek. Praha 1936
DANDOVÁ 2000 -- DANDOVÁ Marta: Karel Čapek – Přijatá korespondence. Praha 2000
HALÍK 1983 -- HALÍK Miroslav: Karel Čapek; život a dílo v datech. Praha 1983
KLÍMA 1962 -- KLÍMA Ivan: Karel Čapek. Praha 1962
KOLEKTIV 1988 -- KOLEKTIV: Kniha o Čapkovi. Praha 1988
KUDĚLKA 1987 -- KUDĚLKA Viktor: Boje o Karla Čapka. Praha 1987
MALEVIČ 1999 -- MALEVIČ Oleg Michajlovič: Bratři Čapkové. Praha 1999
MED 2010 -- MED Jaroslav: Literární život ve stínu Mnichova. Praha 2010
SCHEINPFLUG 1991 -- SCHEINPFLUG Karel: Můj švagr Karel Čapek. Praha 1991
SCHEINPFLUGOVÁ 2008 -- SCHEINPFLUGOVÁ Olga: Živý jako nikdo z nás. Praha 2008
SCHEINPFLUGOVÁ 2012 -- SCHEINPFLUGOVÁ Olga: Byla jsem na světě. Praha 2012
VINEN 2007 -- VINEN Richard: Evropa dvacátého století. Praha 2007
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá tvorbou Karla Čapka v soudobém historickém, politickém a společenském kontextu se zaměřením na dramata Bílá nemoc a Matka. Práce má za cíl v dílech Karla Čapka dešifrovat etické aspekty a odkazy na morální hodnoty společnosti v návaznosti na neustále se zhoršující situaci demokratické Evropy v období mezi světovými válkami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main topic of this thesis is the work of Karel Čapek in actual historical, political and social context with focus on the dramas The White Disease and The Mother. The aim of this paper is to decode the ethical aspects and the references to the moral values connected to the deterioration of the whole situation in democratic Europe between the world wars in Čapek’s work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK