Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení pesticidu chlorpyrifos na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgamové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení pesticidu chlorpyrifos na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgamové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of the pesticide chlorpyrifos on mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2016
Datum zadání: 15.01.2016
Konzultanti: RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK