Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví na sportovních akcích
Název práce v češtině: Dobrovolnictví na sportovních akcích
Název v anglickém jazyce: Voluteering at Sport Event
Klíčová slova: Dobrovolnictví, dobrovolníci, motivy, motivační faktory, sportovní akce
Klíčová slova anglicky: Volunteering, volunteers, motives, motivational factors, sport events
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.02.2016
Datum zadání: 21.03.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Oponenti: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem diplomové práce je identifikace faktorů, které nejvíce motivují dobrovolníky v České republice k jejich účasti na pořádání sportovních akcí. Faktory budou zjišťovány dotazováním respondentů - dobrovolníků sportovních akcí. Zjištěné faktory budou využitelné i pro organizátory dobrovolnických sportovních akcí tak, aby na ně mohly reagovat při náboru těchto pracovníků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this thesis is to identify which of the motivating faktorc are the most important for volunteers in Czech Republic in their decision to participate at sport events.Factors will be determined by polling respondents – volunteers of the sport events. The output of the investigation could potentially be used by organizers of the sport events so that they can adjust the volunteer recruiment process accordingly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK