Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cenová regulace léčiv
Název práce v češtině: Cenová regulace léčiv
Název v anglickém jazyce: Price regulation of preparations for medical treatment
Klíčová slova: cenová regulace, léčivý přípravek, správní právo
Klíčová slova anglicky: pricing regulation, medicinal products, administrative law
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2016
Datum zadání: 03.03.2016
Datum a čas obhajoby: 29.05.2019 15:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 106, 106
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:06.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2019
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK