Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Sterilita hybridních samců myši domácí
Název práce v češtině: Sterilita hybridních samců myši domácí
Název v anglickém jazyce: Hybrid male sterility in the house mouse
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2015
Datum zadání: 15.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK