Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Badatelsky orientovaná výuka rostlinných barviv na 2. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Badatelsky orientovaná výuka rostlinných barviv na 2. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Inquiry-based science education of plant pigments in upper primary school
Klíčová slova: badatelsky orientovaná výuka, rostlinná barviva, praktické úlohy, experiment, mezipředmětové vztahy, přírodopis, chemie
Klíčová slova anglicky: inquiry-based science education, plant pigments, experimental task, experiment, intersubject connection, biology, chemistry
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2016
Datum zadání: 26.01.2016
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R309, Studovna KBES, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK