Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Bezpečná péče o pacienty s implantabilními venózními porty
Název práce v češtině: Bezpečná péče o pacienty s implantabilními venózními porty
Název v anglickém jazyce: Safe care of patients with implantable venous ports
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2016
Datum zadání: 28.01.2016
Datum a čas obhajoby: 30.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2016
Oponenti: Bc. Lenka Hynková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK