Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky
Název práce v češtině: Spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky
Název v anglickém jazyce: Cooperation of Family and School at the Beginning of School Attendance
Klíčová slova: rodina, škola, učitel, spolupráce, komunikace, očekávání, Začít spolu, Rodiče vítáni
Klíčová slova anglicky: Family, school, teacher, cooperation, communication, expectation, „Začít spolu“,„Rodiče vítáni“
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2016
Datum zadání: 12.01.2016
Datum a čas obhajoby: 25.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Klára Horáčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá spoluprací rodiny a školy a to zejména na počátku školní docházky.
Teoretická část se zaměřuje na rodinu a školu jako na výchovně - vzdělávací instituci a věnuje se možným formám spolupráce mezi rodinou a školou.
Empirická část se zabývá výzkumem (pozorování, rozhovor, dotazník), který mapuje konkrétní formy spolupráce rodiny a školy na konkrétní základní škole.
Seznam odborné literatury
KREISLOVÁ, Z. (2008): Krok za krokem první třídou. Praha: Grada.
KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. (2011): Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál.
KOČKOVÁ, M. (1958): Spolupráce školy s rodiči. Praha, SPN
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MREŠ, J. (1995): Pedagogický slovník. Praha: Portál.
SPILKOVÁ, V. a KOL. (2005): Proměny primárního vzdělávání. Praha: Portál.
Předběžná náplň práce
Vyhledat odbornou literaturu
Formulovat cíle pro teoretickou a empirickou část
Kontaktovat školu, kde bude probíhat výzkum
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK