Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ne-lidští vypravěči v literární fikci
Název práce v češtině: Ne-lidští vypravěči v literární fikci
Název v anglickém jazyce: Non-Human Narrators in Literary Fiction
Klíčová slova: ne-lidský vypravěč|nepřirozená naratologie|zvířecí vypravěč|objektový vypravěč|abstraktní vypravěč|interpretace|Franz Kafka|Ceridwen Doveyová|Kaspar Colling Nielsen|Orhan Pamuk|Markus Zusak|Italo Calvino
Klíčová slova anglicky: non-human narrator|unnatural narratology|animal narrator|object narrator|abstract narrator|interpretation|Franz Kafka|Ceridwen Dovey|Kaspar Colling Nielsen|Orhan Pamuk|Markus Zusak|Italo Calvino
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2016
Datum zadání: 12.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2016
Datum a čas obhajoby: 29.01.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat jevem ne-lidského vypravěče v literární fikci a pokusí se podat ucelenější pohled na tuto problematiku. V teoretické části bude nastíněn koncepční rámec pro studium ne-lidského vypravěče, přičemž zvláštní či opakující se rysy a funkce budou demonstrovány na příkladech. Další část práce se zaměří na případové studie s řadou ne-lidských vypravěčů (objekty, zvířata, nespecifikovatelné entity atd.). Výzkum bude směřovat jednak k rovině významu, na které se pokusí postihnout témata, motivy a funkce, se kterými může být ne-lidské vyprávění v příbězích spojeno, ale i k rovinám formy a účinku, na nichž se objevuje řada zajímavých paralel mezi různorodými ne-lidskými vypravěči. V neposlední řadě je cílem práce zjistit, mají-li ne-lidští vypravěči jakožto literární prostředek něco společného.
Seznam odborné literatury
ALBER, Jan, Stefan IVERSEN, Henrik Skov NIELSEN a Brian RICHARDSON. Unnatural Narratives, Unnatural Narratology: Beyond Mimetic Models. Narrative. Narrative. The Ohio State University Press, 2010, 18(2), 113-136.
BERNAERTS, Lars, Marco HERMAN, Marco CORACCIOLO a Bart VERVAECK. The Storied Lives of Non-Human Narrators. Narrative. The Ohio State University Press, 2014, 22(1), 68-93. DOI: 10.1353/nar.2014.0002.
BLACKWELL, Mark (ed.). The Secret Life of Things: Animals, Objects, and It-Narratives in Eighteenth-Century England. 1st ed. Lewisburg: Bucknell University Press, 2007, 365 s. ISBN 978-0838756669.
BRAY, Joe (ed.), Alison GIBBONS (ed.) a Brian MCHALE (ed.). The Routledge Companion to Experimental Literature. 1. Abingdon, Oxon: Routlege, 2012, 560 s. ISBN 978-0415570008.
GENETTE, Gérard a Natálie DARNADYOVÁ (překl.). Rozprava o vyprávění (Esej o metodě). Česká literatura. 2003,51(3,4), 302-327, 470-495.
HÜHN, Peter (ed.), Jan Christoph MEISTER (ed.), John PIER (ed.) a Wolf SCHMID (ed.). Handbook of Naratology. 2nd ed. Berlin: De Gruyter, 2014. ISBN 978-3-11-031634-6.
KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Vyd. 1. Brno: Host, 2007, 240 s. ISBN 978-80-7294-215-2.
NELLES, William. Beyond the Bird’s Eye: Animal Focalization. Narrative. The Ohio State University Press, 2001, 9(2), 188-194.
PALMER, Alan. Fictional minds. 2nd ed. Lincoln: University of Nebraska Press, 2008, 276 s. ISBN 978-080-3218-352.
RICHARDSON, Brian. Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction. 1. Ohio: The Ohio State University Press, 2006, 166 s. ISBN 978-0814251577.
RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Vyd. 1. Brno: Host, 2001, 168 s. ISBN 80-7294-004-x.
ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič. Theorie prózy. 2., přehl. vyd. Praha: Melantrich, 1948, 282 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK