Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkce diplomatických a konzulárních misí
Název práce v češtině: Funkce diplomatických a konzulárních misí
Název v anglickém jazyce: The Functions of Diplomatic and Consular Missions
Klíčová slova: •Funkce diplomatické mise •Konzulární funkce •Diplomatické a konzulární právo
Klíčová slova anglicky: •The Function of Diplomatic Mission •Consular functions •Diplomatic and Consular Law
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2016
Datum zadání: 03.03.2016
Datum a čas obhajoby: 29.06.2017 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2017
Oponenti: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK