Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Napierovy logaritmy
Název práce v češtině: Napierovy logaritmy
Název v anglickém jazyce: Napier's logarithms
Klíčová slova: Napierovy logaritmy, číslo e, J. Napier, J. Bürgi, číselné soustavy
Klíčová slova anglicky: Napier's logarithms, e number, J. Napier, J. Bürgi, number systems
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2019
Datum zadání: 02.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2019
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Oponenti: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce přiblíží srozumitelnou formou Napierovy logaritmy: jejich definici, výpočet Napierových tabulek, rozdíl mezi Bürgiho a Napierovým logaritmem.
Text by měl být srozumitelný zájemci se znalostmi matematiky na středoškolské úrovni. Celkové zaměření práce bude historické, obsahovat bude také motivační části (vznik logaritmů).
Seznam odborné literatury
Napier J.: Mirifici logarithmorum canonis descriptio. Edinburgh, Andrew Hart, 1614.
Napier J.: Mirifici logarithmorum canonis constructio. Edinburgh, Andrew Hart, 1619.
McCartin B. J.: e: The Master of All. The Mathematical Intelligencer, 28(2006), no. 2, 10-21.
Coolidge J. L.: The Number e. American Mathematical Monthly 57(1950), 591-602.
Edwards C. H.: The Historical Development of the Calculus. Springer, New York, 1979.
Hairer E., Wanner G.: Analysis by Its History. Springer, 2008.
Maor E.: e: The Story of a Number. PUP, Princeton, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK