Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamická soutěžní vyrovnanost v evropských fotbalových ligách
Název práce v češtině: Dynamická soutěžní vyrovnanost v evropských fotbalových ligách
Název v anglickém jazyce: Dynamic competitive balance in European football leagues
Klíčová slova: Fotbal, soutěž, dynamická vyrovnanost, Lorenzova křivka, tržní hodnota ligy, soutěžní formát
Klíčová slova anglicky: Football, competition, dynamic balance, Lorenz curve, league market value, competitive format
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2016
Datum zadání: 09.03.2016
Datum a čas obhajoby: 16.05.2018 09:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2018
Oponenti: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK