Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stárneme doma – stárneme v obci.
Název práce v češtině: Stárneme doma – stárneme v obci.
Název v anglickém jazyce: Getting old at home – getting old in a town.
Klíčová slova: stárnutí, potřeby, důstojnost, komunita, podpora, participace
Klíčová slova anglicky: aging, needs, dignity, community, support, participation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Matěj Lejsal
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2016
Datum zadání: 08.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem diplomové práce je problematika stárnutí populace v kontextu místní samosprávy. Stáří je obdobím života, kdy se člověk musí vyrovnávat s mnohými změnami. Tyto změny s sebou přináší nové potřeby seniorů. Potřeba bezbariérového bydlení, nového prostorového uspořádání bytu a okolí se stává důležitým kriteriem kvality života. Výstavba podporovaného sociálního bydlení pro seniory začíná být prioritou veřejných zastupitelů obcí.
Výzkumná část práce bude obsahovat sekundární analýzu vybraných dat pro konkrétní obec. Diplomová práce bude využita zastupiteli obce Rabí ke studiu a rozhodování o realizaci projektu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK