Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Kurdistán: Asymetrické konflikty a „terorismus“ – komparativní analýza
Název práce v češtině: Kurdistán: Asymetrické konflikty a „terorismus“ – komparativní analýza
Název v anglickém jazyce: Kurdistan: Asymmetric conflicts and „terrorism“ – A Comparative Analysis
Klíčová slova: Kurdistán, asymetrický konflikt, Irák, Írán, Turecko, Sýrie, komparativní analýza
Klíčová slova anglicky: Kurdistan, asymmetric conflict, Iraq, Iran, Tureky, Syria, comparative analysis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2016
Datum zadání: 07.01.2016
Předběžná náplň práce
Cílem práce je komparativní analýza
1) charakteru boje a ozbrojených asymetrických konfliktů Kurdů a ozbrojených aktivit centrálních vlád příslušných zemí
2) Politicko-správního postavení Kurdů v příslušných zemích
3) Sociálně ekonomické/geografické situace Kurdů v rámci sledovaných zemí
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Main goal is a comparative analysis of
1) character and form of armed asymmetric conflicts between Kurds and armed forces of central governments of respective states
2) political and administrative status of Kurdish representation within respective countries
3) social-economic/geographical situation of Kurds within observed countries
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK