Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Všechny jsem je zabil: reprezentace případu Roberta Dursta v dokumentu, celovečerním filmu a médiích
Název práce v češtině: Všechny jsem je zabil: reprezentace případu Roberta Dursta v dokumentu, celovečerním filmu a médiích
Název v anglickém jazyce: Killed them all, of course: representation of the Robert Durst Case in documentary, movie and media
Klíčová slova: Kriminální, kauza, film, realita, recenze
Klíčová slova anglicky: Criminal, case, film, reality, review
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. David Jan Novotný
Řešitel: Mgr. Karolína Stránská - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2016
Datum zadání: 08.06.2016
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK