Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stabilizační trénink s neuroortopedickou pomůckou Propriomed v házené
Název práce v češtině: Stabilizační trénink s neuroortopedickou pomůckou Propriomed v házené
Název v anglickém jazyce: Stabilization training with sensorimotor tool Propriomed in handball.
Klíčová slova: Propriomed, házená, postura, hod na bránu, přesnost hodu, rychlost hodu
Klíčová slova anglicky: Propriomed, handball, posture, ball throwing, throwing accuracy, throwing speed
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2016
Datum zadání: 06.01.2016
Datum a čas obhajoby: 17.05.2017 13:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2017
Oponenti: Mgr. Ilona Kučerová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK