Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 330)
Detail práce
  
Cesta vlakem - o putování s dětmi
Název práce v češtině: Cesta vlakem - o putování s dětmi
Název v anglickém jazyce: Train journey - a traveling with children
Klíčová slova: vlak, nádraží, trať, společné cestování, loučení, vítání, parní stoje, technický vývoj, vlaky v umění, děti a vlaky
Klíčová slova anglicky: train, station, track, traveling together, farewells, welcome, steam engines, technological developments in art trains, children and trains
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2016
Datum zadání: 18.04.2018
Datum a čas obhajoby: 25.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudujte historické, technické a sociologické aspekty jedinečného cestování vlakem. Soustřeďte se na historické území ČR. Prozkoumejte rovněž umělecké reflexe cestování vlakem od nejlepších autorit výtvarného umění, literatury a filmu, které vám otevřou kompetentní lektorské interpretační pozice - zasvěceně seznámit se světem železnice malé děti z mimoškolních zařízeních. Připravte, případně absolvujte, návštěvu NTM s dětmi a následně společnou cestu vlakem, která umožní dětem prozumět kontextům cestování a vlaků v hlubších souvislostech a vyádřit se zkrze výtvarná média.


Seznam odborné literatury
Neubauer, Zdeněk., Cesta tam a zase zpátky.
Zoellner, Tom., Vlak - Cestování po kolejích, které utvářely dnešní svět, Universum 2015. ISBN: 978-80-242-5039-7
Branald, Adolf., Severní nádraží, Lazaretní vlak, Praha: Mladá fronta, 1970, 1. vydání originálu: 1949, bez ISBN
Kamil Lhoták, Josef Hiršal., Šťastně dojeď, dlouhý vláčku, Praha: Albatros Media, 2013. ISBN 978-80-00-03155-2
SVOBODA, Miloš. Začalo to koněspřežkou: Vyprávění o nejdelší koněspřežné železné silnici
evropského kontinentu, Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1968.
LAHODA, Vojtěch. Zdeněk Rykr 1900-1940. Praha: Galetie hlavního města Prahy, 2000.
377 s. ISBN 80-7010-077-X.

http://vebr.webnode.cz/vlackem-na-alber/
https://www.youtube.com/watch?v=78QMg6WaTRo
https://www.youtube.com/watch?v=JxX1juO4GOs
https://www.youtube.com/watch?v=4E7wVDGMt5k
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK