Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Pythagorejské prvky v Platónových dialozích
Název práce v češtině: Pythagorejské prvky v Platónových dialozích
Název v anglickém jazyce: Pythagorean Elements in the Dialogues of Plato
Klíčová slova: pythagorejci, Filoláos, Archytás, Platón, Timaios, Filébos, řecká matematika, kosmologie
Klíčová slova anglicky: Pythagoreans, Philolaus, Archytas, Plato, Timaeus, Philebus, Greek mathematics, cosmology
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2016
Datum zadání: 05.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK