Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce s uměleckým dílem v hodinách výtvarné výchovy
Název práce v češtině: Práce s uměleckým dílem v hodinách výtvarné výchovy
Název v anglickém jazyce: Work with artwork in art lessons
Klíčová slova: vizuální gramotnost, hodina výtvarné výchovy, galerijní edukace, rámcový vzdělávací program, umělecké dílo, recepce umění, učitel výtvarné výchovy
Klíčová slova anglicky: visual literacy, art lessons, gallery education, educational program, a work of art, reception of art, art teacher
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2016
Datum zadání: 05.01.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce s výtvarným dílem – ať již jako prostředkem motivace nebo jako rozvíjení a kultivace vizuální gramotnosti – je často „achillovou patou“ výtvarné výchovy. Proto se zaměřte na specifické aspekty práce s uměleckým dílem podle věkových skupin žáků a na propojení prostředí školy a galerie (galerijní edukace) ve vzájemné interakci. Ve vzájemné interakci koncipujte i vztah uměleckohistorických a výtvarně didaktických aspektů – tedy nikoliv v oddělených částech práce. Ověřte si na vzorku asi 10 škol 2. stupně, jak se v pedagogické praxi s uměleckým dílem pracuje. Na bakalářskou práci by měla v magisterském studiu navázat diplomová práce orientovaná na práci s uměleckým dílem na středních školách.
Seznam odborné literatury
BLÁHA, J.: Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/1. TOGGA : Praha 2012, ISBN 978-80-87258-69-9
BLÁHA, J.: Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/2. TOGGA : Praha 2013, ISBN 978-80-7476-019-8
FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V.: Muzejní a galerijní edukace. Vlastní cestou k umění. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012 Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2012. ISBN 978-80-7290-535-5 (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta) ISBN 978-80-7101-111-8 (Uměleckoprůmyslové museum v Praze).
FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V., KITZBERGEROVÁ, L.: Muzejní a galerijní edukace 2. Učení z umění. Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum 2012 a 2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, ISBN 978-80-729-700-7. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta), ISBN 978-80-7101-127-9 (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
SLAVÍK, J., CHRZ , V., ŠTECH, S.: Tvorba jako způsob poznávání. Praha : Nakladatelství Karolinum 2013, ISBN 978-80-246-2335-1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK