Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace blogerů v českém diskurzu o módě
Název práce v češtině: Motivace blogerů v českém diskurzu o módě
Název v anglickém jazyce: XXX
Klíčová slova: Blogosféra, módní blogy, bloger, sociální média, motivace, sociální kapitál
Klíčová slova anglicky: Blogosphere, fashion blogs, blogger, social media, motivation, social capital
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2013
Datum zadání: 05.01.2016
Datum a čas obhajoby: 03.02.2016 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2016
Oponenti: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knihy a tištěná periodika:

EASEY, M. Fashion marketing. A John Wiley & Sons, Ltd. Third edition, 2009, s. 208, 063205199X.

ELLE. Módní vůdci. Praha: Burda Praha spol. s r.o., 2015, sv. 10, s. 199

FLEW, T. New media: an introduction. 3rd ed. South Melbourne: Oxford University Press, 2008, s. 304, ISBN 978-019-5551-495.

GILES, D. Psychologie médií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 185 s, ISBN 978-80-247-3921-2.

HRADECKÝ M., HUBÍNKOVÁ A. Proč (ne) milovat české módní blogy? ELLE, 2013, sv.10, s.41, ISSN 1210-8480.

HANSSEN, K. a F. NIETZSCHE. Fashion blogs: d'jonge Hond, Digital edition, 2012, ISBN 9789089101525.

HEJLOVÁ, D. Public relations. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 250, ISBN 978-80-247-5022-4.

KAUFMANN, J.-C. Chápající rozhovor. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s. 151, ISBN 978-80-7419-033-9.

KASÍK, P. Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. In: OSVALDOVÁ, B. a kol. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009, s. 196, ISBN 9788024616841.

LEE, P., Media Ethics, SAGE Publications, Inc, Second edition, 2013, s. 280, ISBN-13: 978-1452258089.

LINDLOF, T. R., TAYLOR, B. C., Qualitative Communication Research
Methods. Thousand Oaks: Sage, 2011, s. 400, ISBN 978-1412974738.

MILLER, M. Internetový marketing s YouTube: průvodce využitím on-line videa v byznysu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 296 s. ISBN 978-80-251-3672-0.

JENKINS, H. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006. s. 308, ISBN, 0814743072.

PATEL, N. Content marketing a jeho propojení s ostatními technikami. In: Online marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014, s. 212, ISBN 978-80-251-4155-7.

RETTBERG, J. W. Blogging. 2nd ed. Cambridge: Polity, 2014, 195 s., ISBN 9780745663654.

ROWSE, D. and GARRET, C. ProBlogger: Secrets for Bloging Your Way to a Six-Figure Income. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc. 2010, s. 12 – 15.

SCHROEDER, J. Visual consumption. 1st edition. Routledge, 2005, s. 187, ISBN0-415-36625-9.

STURKEN, M., CARTWRIGHT, L. Studia vizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 471 s. ISBN 978-80-7367-556-1.

ŠAFR, J., SEDLÁČKOVÁ, M. Sociální kapitál: koncepty, teorie a metody měření. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 93, ISBN 80-7330-095-8.

TREMAYNE, M. Blogging, citizenship, and the future of media. New York: Routledge, 2007, s. 287, ISBN 978-041-5979-399.

VRÁNKOVÁ, K. Respekt: Wow, cool blog. Praha: R-PRESSE, spol. s r.o., č. v. 18/2011, s. 77.


Internetové zdroje:
Acupofstyle.com: About us [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z:
<http://www.acupofstyle.com/p/about-us.html>

Acupofstyle: Instagram [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupné z:
<https://instagram.com/p/1yBIhZPk0j/?taken-by=lucie_ehr>

Acupofstyle: Facebook [online] [cit. 2015-12-13]. Dostupné z:
https://cs-cz.facebook.com/pages/A-Cup-Of-Style/102578546456087

BARTOŠOVÁ M. Odříkání a dísciplína. Mít úspěšný fashion blog je dřina. [online] 2015 [cit. 2015-06-17]. Dostupné z: <http://magazin.aktualne.cz/odrikani-a-disciplina-mit-uspesny-fashion-blog-je-drina/r~b4146de0047611e5b5ba0025900fea04/>

BIRICZOVÁ, H. Chybí tu tolerance, tvrdí o české módě mladé blogerky [online]. 2010 [cit. 2014-12-29] Dostupné z: <http://ona.idnes.cz/chybi-tu-tolerance-tvrdi-o-ceske-mode-mlade-blogerky-fhx-/modni-trendy.aspx?c=A100312_175841_ona_moda_bih>

BLOGBAROMETER 2015: online psavci v hledáčku firem. [online]. 2015 [2015-12-15]. Dostupné z: http://mediahub.cz/komunikace-35809/blogbarometer-2015-online-psavci-v-hledacku-firem-925841>

BOSWELL, W. What is the Blogosphere? [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: <http://websearch.about.com/od/blogsforumssocialsites/f/blogosphere.htm>

CHAPMAN, C. A Brief History of Blogging. [online]. 2011[cit. 2015-04-03]. Dostupné z: <http://www.webdesignerdepot.com/2011/03/a-brief-history-of-blogging/>

Diamondandunicorn.com: About. [online]. [cit.2015-05-13]. Dostupné z: <http://www.diamondandunicorn.com>

Elle.cz: Instagram [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: <https://www.instagram.com/elleczech/?hl=cs>

Elle.cz: Facebook [online] [cit. 2015-12-13]. Dostupné z:
<https://www.facebook.com/ELLE.cz>

FASHIONBLOG.CZ. Elle ukradlo fotky z Lookbooku. Náhoda, nebo běžná praxe? [online]. 2010 [cit. 2014-12-29] Dostupné z: <http://www.fashionblog.cz/elle-ukradlo-fotky-z-lookbooku-nahoda-nebo-bezna-praxe/>

GUNELIUS, S. What is a Blogroll? [online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: <http://weblogs.about.com/od/partsofablog/qt/WhatIsaBlogroll.htm>

HAUGE, A. Gatekeepers and knowledge diffusion in the fabion industry [online]. 2006[cit. 2014-04-17]. <http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/dw2006-1711.pdf>

HRUŠKOVÁ L. Na Facebooku je až 84% uživatlů. [online]. 2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z <http://newsfeed.cz/na-facebooku-je-az-84-uzivatelu-internetu/>

Ina-t.com: About [online]. [cit.2015-05-13]. Dostupné z: <http://www.ina-t.com>

InStyleonline.cz: Instagram [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupné z:
<https://www.instagram.com/instyleczechrepublic/?hl=cs>

InStyleonline.cz: Facebook [online] [cit. 2015-12-13]. Dostupné z:
<https://www.facebook.com/InStyleCzechRepublic/?fref=ts>

JAEGEL, W. Rise of the bloggers – blogging statistics 2014. [online]. 2014 [2015-12-15]. Dostupné z: <http://wolfgangjaegel.com/rise-of-the-bloggers-blogging-statistics-2014>

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Mediální studia a předmět jejich zájmu. [online]. 2006 [2015-12-15]. Dostupné z: <http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/542/MEDIALNI-STUDIA-A-PREDMET-JEJICH-ZAJMU.html/>

KLEIN A. V. Is Instagram kill fashion style blogs? [online]. 2014 [2015-12-15]. Dostupné z: [online]<http://fashionista.com/2014/06/will-instagram-kill-fashion-blogs>

LANGHAM M. How to build a successful fashion blog with social media. [online]. 2015[cit. 2015-04-17]. Dostupné z: <http://socialmarketingwriting.com/how-to-build-a-successful-fashion-blog-with-social-media/>

MCQUARRIE, E., MILLER, J. and PHILLIPS, B. J. The Megaphone Effect: Taste and Audience in Fashion Blogging. [online]. 2013[cit. 2014-12-17]. Dostupné z: <https://diazglaura.files.wordpress.com/2013/11/the-megaphone-colloquim31.pdf>

Pavlinajagrova.com: About [online]. [cit.2015-05-13] Dostupné z: <http://www.pavlinajagrova.com>

PODOLÍNSKÝ P. Český Instagram v datech. [online]. 2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: <http://newsfeed.cz/cesky-instagram-v-datech/>

ROCAMORA, A. Hypertextuality and remediation in the fashion media. The case of fashion blogs. [online]. 2012 [cit. 2014-04-17]. Dostupné z: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512786.2011.622914#.U08l0Pl_vWg>
Sandrakisic.com: About [online]. [cit.2015-05-13] Dostupné z: <http://www.sandrakisic.com/about/>

SOBEL, J. State of blogosphere 2010 Introduction. Technorati . [online]. 2010 [2011-04-15]. Dostupné z: <http://technorati.com/blogging/article/state-of-the-blogosphere-2010-introduction>

SOWRAY B. Chiara Ferragni: world's most successful fashion blogger on playing 'the game', building a brand and making millions from shoes. [online]. 2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: < http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/chiara-ferragni-interview/>

Stylecookbook.cz: About. [online]. [cit.2015-05-13]. Dostupné z: <http:// http://www.stylecookbook.cz/p/o-autorce_07.html>

Sylviavonderhaupt.blogstpot.cz: About [online]. [cit.2015-05-13]. Dostupné z: <http://sylviavonderhaupt.blogspot.cz/p/about-me.html>

Redpoppystories.com: About [online] [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: <http://www.redpoppystories.com/about-me/>

SCHAEFR K. How bloggers make money on instagram [online]. 2015[cit. 2015-12-17]. Dostupné z: <http://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/a10949/how-bloggers-make-money-on-instagram>

The-aesthet.com: About [online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: <http://www.theaesthet.com>

Theczechchicks.com: About [online]. [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: <http://www.theczechchicks.com/about-us.>


Jiný dokument:
ABZ slovník cizích slov: módní. [2015-12-15]. [online]Dostupné z: < http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=módn%C3%AD&typ_hledani=prefix.>

ABZ slovník cizíc slov: outfit. [2015-12-15]. [online] Dostupné z: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/outfit-angl >

Cumulative total of Tumblr blogs between May 2011 and October 2015 (in millions). [online] [2015-12-15]. Dostupné z: <http://www.statista.com/statistics/256235/total-cumulative-number-of-tumblr-blogs>

Number Of Blogs Up From 35 Million in 2006 To 181 Million By The End Of 2011 [online]. 2012 [2015-12-15]. Dostupné z: < http://dazeinfo.com/2012/03/10/number-of-blogs-up-from-35-million-in-2006-to-181-million-by-the-end-of-2011>

Oxford Dictionaries.com: blog. [online] [2015-12-15]. Dostupné z:
<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/blog>

Tumblr.com: sign up [online]. [2015-12-15]. Dostupné z: <https://www.tumblr.com>

Worldmeters.info: Blogging statistics. [online] [2015-12-15]. Dostupné z: <http://www.worldometers.info/blogs>
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této diplomové práce je pojednání o fenoménu módních blogů, zakotvení jejich funkce a přínosu k českému diskurzu o módě. Mapován je vývoj blogů jako technologického fenoménu s masovým rozšířením internetu a jejich rozvoj. Na základě rešerše literatury zabývající se módou a komunikací v médiích je zkoumána povaha blogů a jejich místo mezi tradičními médii, jakými jsou tisk, televize nebo rádio. Zkoumána je také motivace, která vede blogery k tvorbě blogů, a výsledky, které jim úspěšné vedení blogu přináší. Vzhledem k tomu, že je módní průmysl postaven na komunikaci trendů a následném prodeji produktů, jež lze označit za módní, zabývá se práce rovněž proměnou využívání médií k tomuto účelu. V návaznosti na to je zkoumán vztah mezi blogováním a žurnalistikou, respektive módními magazíny, a povaha reklamy, která je v nich umístěná. Výzkumná část potom ověřuje teorii v praxi českého diskurzu o módě. Součástí jsou rozhovory s předními tuzemskými blogery, u kterých je zkoumána jejich motivace pro kontinuální tvorbu jejich blogu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this master thesis is to discuss the phenomenon of fashion blogs and exploring its features and benefits for the Czech discourse about fashion. The evolution of blogging as a technological phenomenon with mass expansion of the internet and its development is mapped by researching respective literature that deals with fashion and its communication in the media, besides that there is also explored the nature of blogs and their place among traditional media such as print, television or radio. The research would not be complete without proper examination of the motivation that leads to the formation of blogs and of course results of such blogging that can be considered successful. Given that the fashion industry is built on communication of trends and subsequent sales of products that can be described as fashionable, the work aims to deal with the transformation in use of media for this purpose. Following that there is then examined the relationship between blogging and journalism, respectively fashion magazines and the nature of advertising, which is inevitably included in the fashion industry. The research part then verifies conclusions made based on theory in practice of the Czech discourse about fashion, which is achieved by analysis of interviews with leading domestic bloggers about their motivation for continual creation of their blog.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK