Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development and Validation of Methods for Rapid Detection of β-lactamases Using MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Early Detection of Infectious Disease Agents and Their Antibiotic Resistance
Název práce v češtině: Vývoj a validace metod pro rychlou detekci β-laktamáz pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie pro včasnou detekci původců infekčních onemocnění a jejich antibiotické rezistence
Název v anglickém jazyce: Development and Validation of Methods for Rapid Detection of β-lactamases Using MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Early Detection of Infectious Disease Agents and Their Antibiotic Resistance
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Biomedicínské centrum (14-560)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2016
Datum zadání: 21.09.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
  doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK