Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anatomie jater prasete domácího jako modelového orgánu v biomedicíně
Název práce v češtině: Anatomie jater prasete domácího jako modelového orgánu v biomedicíně
Název v anglickém jazyce: Porcine Liver Anatomy Applied in Biomedicine
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.09.2016
Datum zadání: 22.09.2016
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Oponenti: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
  prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK