Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Niterný odstup od smyslového vjemu ve vybraných českých raněnovověkých mravokárných textech
Název práce v češtině: Niterný odstup od smyslového vjemu ve vybraných českých raněnovověkých mravokárných textech
Název v anglickém jazyce: Inward Step Away from Outer Stimulation in Selected Early Modern Czech Moralist Treatises
Klíčová slova: náboženská literatura, raný novověk, Jan Blahoslav, zrak, niternost
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.12.2015
Datum zadání: 30.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
 
 
 
Seznam odborné literatury
RATAJOVÁ Jana, STORCHOVÁ Lucie, Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha: Scriptorium 2009.
SLÁDEK Miloš, Svět je podvodný verbíř, aneb, Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století, Praha: Argo 2005.
MOLNÁR Amadeo, Na rozhraní věků. Cesty evropské reformace, Praha: Vyšehrad 1985.
Předběžná náplň práce
Práce se pokusí rozebrat a následně srovnat vybrané české raněnovověké mravokárné texty z protestantského i katolického prostředí, s ohledem na to zda utvářejí jakýsi prostor pro niterný odstup od smyslového vjemu. Z protestanské strany použiji pramennou edici Jany Ratajové a Lucie Storchové (2009) z katolické edici Miloše Sládka (2005).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK