Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Komparace ozbrojených konfliktů současnosti a jejich vliv na migraci
Název práce v češtině: Komparace ozbrojených konfliktů současnosti a jejich vliv na migraci
Název v anglickém jazyce: Comparison of contemporary armed conflicts and their impact on migration
Klíčová slova: komparace, ozbrojené konflikty, migrace vnitřní a vnější, uprchlíci, mapování
Klíčová slova anglicky: comparison, armed conflicts, internal migration, emigration, refugees, mapping
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2015
Datum zadání: 23.12.2015
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analýza a komparace vybraných ozbrojených konfliktů současnosti (Afghánistán, Irák, Jemen, Libye, Somálsko, Sýrie, Súdán, Nigérie) z hlediska jejich vlivu na migraci a produkci uprchlíků. V jeho rámci bude rozlišována migrace vnitřní a vnější (vnitřně přesídlené osoby, emigrace, uprchlictví).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to analyze and compare selected contemporary armed conflicts (Afghanistan, Iraq, Libya, Somalia, Syria, Sudan, Nigeria, Yemen) in terms of their impact on migration and refugees´ production. Within it the internal and external migration (internally displaced persons, emigration or refugees respectively) will be distinguished.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK