Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Procesy metropolizace a periferizace ve vybraných regionech Polska a Česka: tendence a proměny regionálního vývoje
Název práce v češtině: Procesy metropolizace a periferizace ve vybraných regionech Polska a Česka: tendence a proměny regionálního vývoje
Název v anglickém jazyce: Metropolitanization and peripherization processes in selected regions of Poland and Czechia: Trends and changes in regional development
Klíčová slova: metropolizace, periferizace, Česko, Polsko, regionalizace
Klíčová slova anglicky: metropolitanization, peripherization, Czechia, Poland, regionalization
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2015
Datum zadání: 23.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2017
Oponenti: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Na příkladech vybraných regionů NUTS 2, konkrétně dvou vojvodství Polska a českého regionu Jihovýchod analyzovat podobnost a rozdíly procesů metropolizace a periferizace a porovnat jak se liší obraz regionalizace na základě těchto procesů a na základě dojížďky. Zjistit jaké jsou základní tendence regionálního vývoje ve sledovaných regionech z hlediska uvedených procesů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
On the examples of selected NUTS 2 regions, two Polish regions ( ) and Southeast region in Czechia to analyze the similarities and differences in processes of metropolitanisation and peripherization and compare different picture of regionalization on the basis of these processes and on the basis of commuting. Find out what are the basic trends in regional development in selected regions in terms of the mentioned processes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK