Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaniklé obce jako potenciál cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Český les
Název práce v češtině: Zaniklé obce jako potenciál cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Český les
Název v anglickém jazyce: Extinct villages as a potencional of tourism in the Bohemian Forest Protected Landscape Area
Klíčová slova: potenciál, zaniklé obce, Český les, cestovní ruch
Klíčová slova anglicky: potential, extinct villages, Bohemian Forest, tourism
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2015
Datum zadání: 23.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Oponenti: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Problematika využití lokálního dědictví - na příkladu zaniklých obcí - pro rozvoj cestovního ruchu v obecné rovině, konkrétně na případové studii pro oblast CHKO Český les. Sběr historicko-geografických pramenů a jejich transformace do produktu cestovního ruchu. Metody: terénní průzkum, fotodokumentace, studium archivních materiálů, mapové výstupy potenciálu cestovního ruchu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The issue of using local heritage - on the example of extinct municipalities - for the development of tourism on a general level, specifically on a case study for the Bohemian Forest Protected Landscape Area. Collection of historical-geographic sources and their transformation into the tourism product. Methods: field research, photo documentation, study of archive materials, map outputs of tourism potential.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK