Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oligoesterové matrice s protimikrobními látkami III
Název práce v češtině: Oligoesterové matrice s protimikrobními látkami III
Název v anglickém jazyce: Oligoester matrices with antimicrobial drugs III.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2004
Datum zadání: 01.12.2004
Datum a čas obhajoby: 07.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK