Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fungování destinačních společností v Česku: případová studie turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko
Název práce v češtině: Fungování destinačních společností v Česku: případová studie turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko
Název v anglickém jazyce: Function of Destination Management Organizations in Czechia: The Case Study of the Touristic Area Orlicke Hory and Podorlicko
Klíčová slova: destinační management, destinační společnost, regionální rozvoj, cestovní ruch, spolupráce aktérů, Podorlicko, Orlické hory
Klíčová slova anglicky: destination management, destination management organization, regional development, tourism, actors´ cooperation, Podorlicko, Orlicke hory
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2015
Datum zadání: 22.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Oponenti: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zhodnocení působení destinačního nagamentu v horských oblastech a příadné návrhy na jeho další působení v kontextu lokálního a regionálního rozvoje, konkrétně v Orlických horách. Základní výzkumnou metodou budou řízené rozhovory s aktéry, zachycení existujících sítí, charakteristika konfliktních bodů omezujících spolupráci subjektů a návrh na jejich překonání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK