Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Název práce v češtině: Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Název v anglickém jazyce: Preparatory education of Geography teachers at the Faculty of Science of Charles University
Klíčová slova: příprava učitelů, geografie, univerzita,
Klíčová slova anglicky: teacher education, geography, university level
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2015
Datum zadání: 21.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2018
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá přípravným vzděláváním budoucích učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a nahlíží na něj z mnoha perspektiv. Na podkladu analýzy studijních plánů vede rozhovory s bývalými absolventy, aby z pozice dnešních učitelů zhodnotili vysokoškolskou přípravu na učitelské povolání, a reagovali též na současné změny ve studijních plánech. K rozhovoru na téma vzdělávání učitelů zeměpisu jsou přizvání i zástupci akademické obce, jež dlouhodobě určují směr didaktiky geografie na Přírodovědecké fakultě. Náplní diplomové práce je tak vést otevřený dialog se studenty, absolventy a akademickými pracovníky s cílem charakterizovat současnou podobu přípravného vzdělávání a hledat společnou cestu ke kvalitní učitelské přípravě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK