Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pragmatická jazyková rovina u žáků s autismem
Název práce v češtině: Pragmatická jazyková rovina u žáků s autismem
Název v anglickém jazyce: Pragmatic language level for pupils with autistic spectrum disorder
Klíčová slova: poruchy autistického spektra, autismus, pragmatická jazyková rovina, komunikace, narušená komunikační schopnost
Klíčová slova anglicky: disorders of the autistic spectrum, autism, pragmatic language level, communication, impaired communication ability
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2015
Datum zadání: 21.12.2015
Datum a čas obhajoby: 06.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK