Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení kinetiky drcení tablet s isosorbid-5-mononitrátem
Název práce v češtině: Stanovení kinetiky drcení tablet s isosorbid-5-mononitrátem
Název v anglickém jazyce: Determination of the Kinetics of the Crushing Process of Tablets
Containing Isosorbide-5-mononitrate
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2004
Datum zadání: 25.11.2004
Datum a čas obhajoby: 06.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2006
Oponenti: RNDr. Marie Musilová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK