Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlastností výlisků ze silicifikovaných mikrokrystalických celulos
Název práce v češtině: Studium vlastností výlisků ze silicifikovaných
mikrokrystalických celulos
Název v anglickém jazyce: A Study of the Properties of Compacts from silicified
microcrystalline celluloses.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2004
Datum zadání: 01.12.2004
Datum a čas obhajoby: 06.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2006
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK