Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architektura pražských finančních ústavů do roku 1939 v evropském kontextu
Název práce v češtině: Architektura pražských finančních ústavů do roku 1939 v evropském kontextu
Název v anglickém jazyce: Architecture of Prague´s Financional Institutions in the European Context
Klíčová slova: Architektura, urbanismus, banky, spořitelny, pojišťovny, 19. a 20. století, Praha, Čechy, Československo, historizující slohy, secese, kubismus, novoklasicismus, funkcionalismus.
Klíčová slova anglicky: Architecture, urbanism, banks, savings banks, insurance companies, 19th and 20th century, Prague, Bohemia, Czechoslovakia, historic style, Art Nouveau, cubism, neo-classicism, functionalism.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2015
Datum zadání: 18.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMD002)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce s historickými prameny: architektura, stavební a plánová dokumentace, dobové obrazové prameny, dobový tisk, osobní pozůstalosti - vytvoření obrazové přílohy včetně mapy
Kompilace a komparace odborných textů
Seznam odborné literatury
Literatura:
Budova Zemské banky království českého v Praze. Praha 1900
Dějiny českého výtvarného umění, 3. díl.
Dějiny českého výtvarného umění, 4. díl.
Hnídková, Vendula: Národní styl, kultura a politika. Praha 2013
Juřík, Pavel: Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Praha 2011
Lukeš, Zdeněk: Architektura 20. století. Praha 2001
Lukeš, Zdeněk: Praha moderní. Praha 2012
Michel, Bernard: Banky a bankéři v Rakousku 20. století.
Michel, Bernard: Praha – město evropské avantgardy. Praha 2010
Prahl R., Šámal P.: Umění jako dekorace a symbol. Praha 2012
Seidl, Dušan: Sedm cest architekta Osvalda Polívky. Praha 2014
Svoboda, Lukeš, Havlová: Praha 1891 – 1918. Praha 1997
Svoboda, Noll, Havlová: Praha 1919 – 1940. Praha 2000
Švácha, R.: Od moderny k funkcionalismu. Praha 1995
Vlček, Pavel: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
Vybíral, Jindřich: Česká architektura na prahu moderní doby. Praha 2002
Wittlich, Malý: Secesní Prahou. Praha 2005
Zatloukal, Pavel: Architektura 19. století. Praha 2001
Předběžná náplň práce
Uměleckohistorická topografie budov peněžních ústavů v urbanistickém a politicko/kulturním a historickém kontextu území Prahy 1 do roku 1939
Biogramy architektů, stavitelů a spolupracujících umělců, významných objednavatelů - charakteristika uměleckých osobností a interpretace uměleckých stylů v českém a evropském kontextu - původní a současné využití budov, hodnocení památkové ochrany budov
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK