Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských zemích v letech 1999–2014
Název práce v češtině: Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských zemích v letech 1999–2014
Název v anglickém jazyce: Mortality analysis of diseases caused by smoking in selected European countries, 1999–2014
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2015
Datum zadání: 18.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je porovnat úmrtnost na nemoci, které způsobuje kouření ve vybraných zemích Evropy. Analýza by měla mimo jiné představit, o kolik by se lišila naděje dožití za neexistence úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením. Dále by měla doložit rozdílnou úmrtnost mužů a žen a vývoj úmrtnosti ve vybraných státech. Stěžejními zdroji dat by měla být data z Eurostatu a detailní datábáze úmrtnosti organizace WHO.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK