Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití přístroje Imoove při ovlivňování posturální stability hráčů golfu
Název práce v češtině: Využití přístroje Imoove při ovlivňování posturální stability hráčů golfu
Název v anglickém jazyce: Use of Imoove to influence golf players' postural stability
Klíčová slova: Postura; golf; střed tlakového působení; akcelerometr; intervence
Klíčová slova anglicky: Posture; Golf; Centre of Pressure; Accolerometer; Intervention
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Gryc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2015
Datum zadání: 18.12.2015
Datum a čas obhajoby: 16.05.2017 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2017
Oponenti: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK