Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza rozsáhlosti zřícenin v ČR
Název práce v češtině: Analýza rozsáhlosti zřícenin v ČR
Název v anglickém jazyce: Analysis of extensiveness of the ruins in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2015
Datum zadání: 17.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: Ing. Miroslav Čábelka
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK