Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální diferenciace ve vnímání imigrantů a imigrace studenty středních škol a její podmiňující faktory
Název práce v češtině: Regionální diferenciace ve vnímání imigrantů a imigrace studenty středních škol a její podmiňující faktory
Název v anglickém jazyce: Regional differentiation in perception of immigrants and immigration by students of secondary schools and its determinants
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 17.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Oponenti: Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude pomocí dotazníkového šetření mezi studenty středních škol ověřit rozdíly ve vnímání současné imigrační vlny a národnostních menšin mezi jednotlivými regiony ČR a faktory, které tyto rozdíly podmiňují. Studentka nejprve na základě studia literatury identifikuje faktory, které mohou vnímání cizinců ovlivňovat (základní, avšak nikoliv výlučným východiskem bude tzv. kontaktní hypotéza), a na základě toho sestrojí dotazník, který poté aplikuje na školách ve třech odlišných lokalitách (Prahy, Čechy, Morava).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK