Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncept bezplatné hromadné dopravy ve městech
Název práce v češtině: Koncept bezplatné hromadné dopravy ve městech
Název v anglickém jazyce: Free Fare Transport Policy in Urban Areas
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Václav Jaroš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 16.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK