Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologicky aktivní látky - analýza V
Název práce v češtině: Biologicky aktivní látky - analýza V
Název v anglickém jazyce: Biologically active substances - analysis V
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2004
Datum zadání: 27.10.2004
Datum a čas obhajoby: 05.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2006
Oponenti: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK