Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Název práce v češtině: Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Název v anglickém jazyce: Factors for development of rural municipalities in Wallachia
Klíčová slova: Venkov, rozvoj venkova, lidský kapitál, sociální kapitál, faktory rozvoje
Klíčová slova anglicky: Countryside, rural development, human capital, social capital, development factors
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 16.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2018
Oponenti: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předložená diplomová práce se snaží na příkladu malých úspěšných obcí v periferii potvrdit klíčovou roli lidského a sociálního kapitálu v rozvoji. Hlavním zaměřením práce je zkoumání vlivu lidských zdrojů na úspěšnost periferních venkovských obcí v rozvoji. Náplní práce je také identifikace rozvojových potenciálů, které stojí za úspěšným rozvojem lokality. Primárním cílem předložené diplomové práce je na příkladu úspěšných obcí identifikovat klíčové faktory rozvoje v periferně lokalizovaných venkovských obcích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis attempts to confirm the key role of human and social capital in development on the example of small successful municipalities in the periphery. The main focus of the thesis is to study the impact of human resources on the success of peripheral rural communities in development. The thesis description also identifies the developmental potential which leads to the successful development of the region. The primary aim of this diploma thesis is to identify, on the example of successful municipalities, the key factors of development in peripherally located rural municipalities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK