Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky
Název práce v češtině: Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky
Název v anglickém jazyce: Long-term residence permit for the purpose of study in the Czech Republic
Klíčová slova: povolení k pobytu, dlouhodobý pobyt, studium
Klíčová slova anglicky: residence permit, long-term residence, study
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. David Kryska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 16.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2018
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 16:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 107, 107
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:27.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Oponenti: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK