Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fairtrade produkce kávy v Tanzanii
Název práce v češtině: Fairtrade produkce kávy v Tanzanii
Název v anglickém jazyce: Fairtrade Coffee Production in Tanzania
Klíčová slova: Fairtrade, káva, Tanzanie, změna klimatu
Klíčová slova anglicky: Fairtrade, coffee, Tanzania, climate change
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2015
Datum zadání: 15.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza Fairtrade produkce kávy na regionální úrovni v Tanzanii a přínosy pro pěstitele. Způsoby dodržování standardů produkce FT kávy. Vnímání dopadů změny klimatu na produkci kávy. Případová studie. Kvalitativní přístup.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of Fairtrade coffee production at regional level in Tanzania and benefits for farmers. Methods for compliance with standards of Fair Trade coffee production. Perception of climate change impacts on coffee production. Case study. Qualitative approach.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK