Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sémantický web v konfrontaci s Peircovým pojetím sémiotiky
Název práce v češtině: Sémantický web v konfrontaci s Peircovým pojetím sémiotiky
Název v anglickém jazyce: Semantic web in confrontation with Peirce's Semiotics
Klíčová slova: Sémantika; znak; význam; porozumění; sémantický web, pragmatika; Ch. S. Peirce; Ch. Morris; H. P. Grice.
Klíčová slova anglicky: Semantic; sign; meaning; understanding; Semantic Web; Ch. S. Peirce; pragmatics; Ch. Morris; H. P. Grice.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Štěpán Pudlák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2015
Datum zadání: 14.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Sémantický web byl vytvořen za účelem konceptualizace dat dostupných na internetu, a to prostřednictvím formalizovaných reprezentací, které jsou určeny ke sdílení a znovupoužití. Vizí sémantického webu je vysoká přesnost a relevance odpovědi na vyhledávací dotaz. Kontroverznost a víceznačnost pojmu „sémantický web“ vede k otázce, do jaké míry v sobě sémantický web skutečně zahrnuje sémantické prvky odehrávající se přímo ve webovém prostředí? Nejedná se pouze o souhrn označení specifické množiny standardů pojící se s datovými jednotkami? Cílem této práce je komparovat používání pojmů v prostředí sémantického webu v metadiskursu sémantiky s tradičními akademickými sémiotickými přístupy vycházející z pragmatiky Ch. S. Peirce, Ch. W. Morrise a H. P. Grice. Práce by měla přispět ke zmapování dané problematiky a ukázat možnosti fungování sémantického webu založeného na sémiotických koncepcích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK